LRF

LRF är en svensk organisation som arbetar för att främja lantbrukets och landsbygdens utveckling. De erbjuder stöd och representation för lantbrukare och grönt näringsliv.