Våra lamm växer fint

Våra lamm växer fint

Vi har fått ganska många lamm i år och nu på sommaren har de verkligen vuxit fort!

Tyvärr kan vi inte behålla alla så det kommer bli en vända till slakteriet men några ska vi ha kvar så att vi föryngrar vår fårfamilj här på gården.

Sommaren är en härlig frid för fåren, de får vara ute hela dagarna och äta gräs, som de älskar.

Kommentarer

Utvalda produkter